Diamond Care

Bijlmerdreef 1169

1103 TT Amsterdam

info@diamondcare.eu

telefoon 06-2136 1789


Diamond Care verzorgt de cliënt met het hart en zorgt voor de juiste match tussen cliënt en verzorger. Uitgangspunt hierin is dat de cliënt een diamant is.

Wij zorgen met gediplomeerde medewerkers voor de verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding van de cliënt. Diamond Care werkt landelijk en heeft diverse samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen,zorginstellingen, revalidatiecentra, huisartsencentra en medische deskundigen. U kunt dag en nacht rekenen op Diamond Care.

Diamond Care is gespecialiseerd in:

- terminale zorg en ouderenzorg

- cliënten met dementie en ALS

- palliatieve zorg


Diamond Care Live:

Diamond Care Live voert de zorg en begeleiding uit voor cliënten met een WLZ indicatie (Wet Langdurig Zorg). De zorg en begeleiding wordt geleverd bij de cliënt in de eigen omgeving of in een verzorgingshuis.
Klachtenreglement Diamond Care Live klik hier
Privacyreglement Diamond Care Live klik hier


Diamond Care Staff:
Diamond Care Staff detacheert haar zorgpersoneel naar zorginstellingen, revalidatiecentra, ziekenhuizen en gezondheidscentra. Zo bent u er altijd zeker van dat uw cliënten voorzien zijn van de beste en juiste zorg op het moment dat het gewenst is.


Diamond Care is een erkend leerbedrijf (www.s-bb.nl)

Diamond Care is lid van de branchevereniging Actiz (www.actiz.nl)

Diamond Care is in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl)

Diamond Care is een Kiwa gecertificeerde organisatie